English

KSENIA FOR EMSPO

KSENIA FOR EMSPO

Ksenia is in the latest collection of Emspo brand photographed by Quan Ng.

Ngắm nhìn người mẫu Ksenia trong bộ sưu tập mới nhất "Gọi nắng" của thương hiệu thời trang Emspo do nhiếp ảnh gia Quan Ng. thực hiện. 

 

Others