English

Tôi muốn làm người mẫu, vậy tôi nên bắt đầu từ đâu ?

Tôi muốn làm người mẫu, vậy tôi nên bắt đầu từ đâu ?

Giống như bất cứ ngành nghề nào, giáo dục và rèn luyện luôn là nền tảng tốt nhất để xây dựng một sự nghiệp vững chắc.
Đối với những bạn có khát khao làm người mẫu, TMA mong muốn giới thiệu đến bạn khóa học B - Model. Khóa học kéo dài 10 tuần sẽ giúp bạn trang bị những kiến thức cốt lõi về nghề người mẫu, cũng như tập trung phát triển bản thân. Khóa học này được thiết kế đặc biêt để trang bị cho bạn  cả thể chất và tinh thần, giúp bạn thành công trong môi trường cạnh tranh này. Giáo viên hướng dẫn sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình học cũng như sau khi tôt nghiệp.
 

Others