English

James Nguyen - Giảng viên hình thể

James Nguyen - Giảng viên hình thể
 

James Nguyen – quán quân F-Idol 2013, đã có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực thể dục thể thao, hiện đang là huấn luyện viên tại Elite Fitness. Anh chịu trách nhiệm giảng dạy kiến thức hình thể tại Tay Model Academy.

Others