English

I - Models


International Models

International Models

I - Models là khóa học chuyên sâu dành cho những ai có khát khao trở thành người mẫu quốc tế. Ngoài những kiến thức về nghề người mẫu, các giảng viên quốc tế dày dặn kinh nghiệm của TMA sẽ giúp học viên hoàn thiện kỹ năng làm việc, ứng xử trong môi trường đa văn hóa, từ đó học viên có thể tự tin, làm việc độc lập trong môi trường cạnh tranh này.

I-Models is advanced course for anyone who desires to be an international model. Beside knowledge about modeling, experienced international coachs at TMA will help participants to complete working skill, behavior in multi-culture environment, so that participants can be confident and can work independently at competitive environment.

 

Bạn sẽ học những gì?  What will you learn?

  • Catwalk chuyên sâu / Advanced catwalk
  • Xây dựng hình ảnh bản thân trước công chúng / Built self-image in public
  • Kỹ năng xử lý tình huống trên sân khấu / Handling situation skills
  • Kỹ năng ứng xử trước báo chí / Behavior skill before press
  • Kỹ năng làm việc và xử lý tình huống trong môi trường làm việc quốc tế /  Woking and handle situation skill in international environment
  • Chụp hình ngoài trời cùng ekip chuyên nghiệp / Out-door photoshoot with professional team

 

Bạn nhận đươc gì sau khóa học? /  What is you achievement after the course?

  • Cơ hội ký hợp đồng độc quyền với TAY MODELS MANAGEMENT để làm việc tại thị trường quốc tế / Opportunity to sign exclusive contract with TAY MODELS MANAGEMENT to work at international market
  • Cơ hội tham gia casting cho những khách hàng lớn của TAY MODELS MANAGEMENT / Opportunity to join casting for important customers of TAY MODELS MANAGEMENT
  • Hỗ trợ của giảng viên trong quá trình làm việc ngay cả sau khi tốt nghiệp / Teacher’s support while working even after graduation
  • Portfolio chuyên nghiệp / Professional Porfolio

 

 

1297 views