English

K - Models


Kid Models

Kid Models

K - Models là khóa học người mẫu nhí dành cho các bé từ 5-12 tuổi. Không chỉ giúp bé có một dáng đi đẹp, khóa học K - Models còn xây dựng cho bé phóng thái tự tin trong giao tiếp, trang bị kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống.

K - Models is a kid model course for children from 5 to 12 years old. Not only helps your children achieve a better walk but k-model course also improves confident in communication, and equip essential soft-skill in life.

 

947 views